{:id=>6, :name=>"Sayve.se", :url=>"https://sayve.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Festskrift till Rolf Skog_0
Festskrift till Rolf Skog
  • Beskrivning
  • Information
Anmälningar i samband med beställningar som läggs senast den 15 oktober kommer att finnas med i Tabula Gratulatoria i den tryckta skriften. VIKTIGT; Notera i rutan ”Meddelande till kundservice” om annat än beställarens namn ska stå med i Tabula Gratulatoria. Boken ges ut den 9 december 2021 och beställda böcker levereras i samband därmed. PGA av rådande pandemiläge är överlämningsdatumet framflyttat. Beställda böcker levereras efter jul- och nyårshelgerna.Buyers who purchase the volume no later than on October 15 will receive a mention in the Tabula Gratulatoria in the printed volume. Note: If you want another name to appear in the Tabula Gratulatoria than that of the buyer, note this and the other name in the box "Meddelande till kundservice" [message to customer support]. The book will be published on December 9, 2021, and the books will be delivered shortly thereafter. I sina befattningar vid bland annat Göteborgs och Stockholms universitet, Justitiedepartementet, Aktiemarknadsnämnden och OECD har Rolf Skog under tre decennier varit en av förgrundsgestalterna inom utvecklingen av den moderna bolagsrätten och i bolagsstyrningsdebatten i såväl Sverige som Europa. Rolfs bidrag till rättsvetenskapen, såväl som till utvecklingen av svensk bolags- och aktiemarknads- rätt, kan inte överdrivas, och i denna festskrift hyllas han av vänner och kollegor. Boken innehåller ett åttiotal bidrag skrivna av närmare 100 författare från 15 länder, och behandlar ett brett spektrum av aktie- och aktiemarknadsrelaterade frågor.Redaktionskommitté;Ronald J. Gilson, Mats Isaksson, Erik Lidman Johan Munck, Erik SjömanInnehåll; Lars Afrell - Kontohavare, kanske aktieägare Manne Airaksinen - Is a shareholder an owner of a limited liability company? Paul Krüger Andersen - Om selskabskapital og iværksættere – Det danske eksperiment med iværksætterselskaber André Andersson - Participating debentures – gengångare från historien eller moderna och flexibla investeringsinstrument? Sten Andersson - Så ska aktiebolag kunna röra sig över EU:s inre gränser – en orientering om det senaste EU-direktivet och dess bakgrund Jens Andreasson - En rättslig kartläggning av den svenska företagsobligationsmarknaden Niklas Arvidsson & Per Samuelsson - Ett och annat om vinstsyftet, generalklausulen, företagsvärdering och likhetsprincipen Ulf Aspenberg - Självreglering i praktiken: Utövad av Aktiemarknadsnämnden Marco Becht - Loyalty Shares with Tenure Voting: The New Dual Class? Andri Fannar Bergþorsson - Can Real Transactions Constitute Market Manipulation? Jan-Mikael Bexhed - Svensk förvaltningsprocess och rätten till rättvis rättegång Marcello Bianchi - The inconclusive efforts for harmonizing the discipline of related party transactions in Europe: my own story Hanne Søndergaard Birkmose & Karsten Engsig Sørensen - D&O insurances and their implications for Danish company law Ragnar Boman - Juridik och empiri, eller, Behöver man veta vem som äger företagen? Tore Bråthen - The Myth of Shareholder Ownership – the Norwegian Legal Perspective Dan Brännström - En ny revision i det allmännas tjänst Urban Båvestam - Minoritetsaktieägares anspråk på ersättning i tvångsinlösenförfaranden Serdar Çelik and Gül Demirta - Corporate Bond Investors and the Reliance on Credit Ratings Blanaid Clarke - Senior Executive Accountability in the Financial Services Sector – An Irish Case Study Charlie Crawshay & John Dovey - The application of the Takeover Code in the United Kingdom to material adverse change conditions Johan Danelius - Aktieägande och aktieinnehav som förutsättningar för tvångsinlösen Paul Davies - From Free Will to Duties of Vigilance: Corporate Liability for Wrongdoing Adriana de la Cruz, Alejandra Medina & Yun Tang - Institutional ownership in today’s equity markets Carmine Di Noia - How loyal to corporate governance are loyalty shares? Food for thought from the Italian experience Rolf Dotevall - Något om ett aktiebolags onda tro Rolf Eidem - Aktieägande bland de anställda - inte bara en fråga om pengar! Thomas Erhag - Dags att ta socialavgiftsflykt på allvar? - om regleringskonkurrens och personrörlighet i internationella företag Guido Ferrarini & Shanshan Zhu - Is there a role for benefit corporations in the new sustainable governance framework? Ronald J. Gilson - Corporate Governance versus Real Governance Jesper Lau Hansen - The Mandatory Bid Rule: Still Unnecessary, Unjustifiable and Inefficient After All These Years Mikael Hansson - Självreglering och självklarheter Søren Friis Hansen - Abuse of companies in EU Law - from a Nordic Perspective Jakob Heidbrink - Svenska kyrkan som offentligrättslig korporation Magnus Henrekson - Ägarbeskattningen och börsföretagens kontrollägande: Från stiftelseägande till kontrollägande via direktägda holdingbolag Johnny Herre - Något om rättegångskostnader i tvångsinlösenförfaranden Bo Hjalmarsson - Stiftelser – ett verksamhetsområde i utveckling? Eva Hägg, Patrik Marcelius & Emil Boström - Budgivare, närstående eller finansiär? En rättslig diagnos av en grumlig självbild Elif Härkönen - Institutional Investors and Sustainability-Related Stewardship Responsibilities Mats Isaksson - Bolagsstyrning – en samhällsekonomisk reflektion Svante Johansson - Aktiekapitalets vara eller inte vara Ville Kajala - Takeover Rules at the Intersection of Company Law and Securities Law Hideki Kanda - Recent Developments in Corporate Governance in Japan Masato Kanda - Revision of the corporate governance code in Japan Arne Karlsson - Ett bolagsstyrningens universalgeni Jan Kleineman - Floodgateargumentet – rättskällekampen mellan Aktiebolagskommittén och lagförarbetena Björn Kristiansson - Leo-lagen, Koden och incitamentsprogrammen Per Lekvall - On Company Purpose, Directors’ Duties and Corporate Sustainability Erik Lidman, Lars Hörngren & Gustaf Sjöberg - The purpose of the corporation: a contractarian perspective Stefan Lindskog - Något om tolkning och jämkning av bolagsordningar och andra associationskonstitutioner Magnus Lindstedt - Poison pills och andra amerikanska åtgärder till försvar mot offentliga uppköpserbjudanden och kontrollägarskiften från ett svenskt perspektiv Marianne Lundius - Något om förfarandet i Aktiemarknadsnämnden Annika Lundius - Bundna aktier ett minne blott? Dick Lundqvist - Några frågor avseende budgivarens ansvar för finansieringen av ett offentligt erbjudande på den svenska aktiemarknaden Wilhelm Lüning - Två smala frågor rörande bolagsstämma i aktiebolag Jonathan R. Macey - Securities regulation and class warfare Claes Martinson - Aktiefordringsägare och aktionärer – terminologiska verktyg i det juridiska tänkandet? Colin Mayer - The Governance of Corporate Purpose Lars Milberg - Bolagsstyrning ur ett minoritetsägarperspektiv - några nedslag i verkligheten Göran Millqvist - Aktier utan aktiebrev – en blind fläck i bolagsrätten? Johan Munck - Några kvarstående problem i mål angående inlösen av minoritetsaktier Erik Nerep - Något om aktieägartillskottet - en främmande fågel i aktiebolagsrätten Mette Neville - Corporate Governance and Strategic Change in SMEs in a Digital Age – the Board as a Digital Catalyst? Alessio Pacces - The Promise of EU Securities Regulation for a Sustainable Corporate Governance John Plender - Alignment of managers’ and shareholders’ interests – a quixotic and value destroying aspiration Carl-Johan Pousette - Något om artikel 19 i marknadsmissbruks- förordningen ur ett svenskt perspektiv Wolf-Georg Ringe - ESG investor engagement and Coalition-Building Ulrich Seibert - Covid-19 and the Virtual AGM Matti Sillanpää - Poison pill or not – When an admissible mandatory bid rule in the Articles of Association becomes an illegitimate poison pill and is therefore null and void Erik Sjöman - Aktiemarknadsnämnden som lagtolkare Elias Skog & Karin Ydén - Självregleringens roll i ett förändrat regelklimat Daniel Stattin - Aktiemarknadsnämndens bidrag till aktiemarknadsrättens utveckling Bo Svensson - Utdelning i aktiebolag under likvidation Carl Svernlöv - Uttag ur aktiebolag som förbjudet lån Christoph Teichmann - The Before and After Princple: Employee Participation in the European Company (SE) Steen Thomsen - Is WACC out of Whack? Capital Costs and Short-Termism Sven Unger - Börsbolagets bolagsstämma: förr, nu - och sedan? Martin Winner - Does the European Union have a mandatory bid rule? Jaap Winter - Sustainable Corporate Governance and the Takeover Bids Directive Ola Åhman - En avhandling om likabehandling av målsbolags- aktieägare vid offentliga uppköpserbjudanden Jessica Östberg - Om konkurrensförbudet för styrelseledamöter

  • Anmälningar i samband med beställningar som läggs senast den 15 oktober kommer att finnas med i Tabula Gratulatoria i den tryckta skriften. VIKTIGT; Notera i rutan ”Meddelande till kundservice” om annat än beställarens namn ska stå med i Tabula Gratulatoria. Boken ges ut den 9 december 2021 och beställda böcker levereras i samband därmed. PGA av rådande pandemiläge är överlämningsdatumet framflyttat. Beställda böcker levereras efter jul- och nyårshelgerna.Buyers who purchase the volume no later than on October 15 will receive a mention in the Tabula Gratulatoria in the printed volume. Note: If you want another name to appear in the Tabula Gratulatoria than that of the buyer, note this and the other name in the box "Meddelande till kundservice" [message to customer support]. The book will be published on December 9, 2021, and the books will be delivered shortly thereafter. I sina befattningar vid bland annat Göteborgs och Stockholms universitet, Justitiedepartementet, Aktiemarknadsnämnden och OECD har Rolf Skog under tre decennier varit en av förgrundsgestalterna inom utvecklingen av den moderna bolagsrätten och i bolagsstyrningsdebatten i såväl Sverige som Europa. Rolfs bidrag till rättsvetenskapen, såväl som till utvecklingen av svensk bolags- och aktiemarknads- rätt, kan inte överdrivas, och i denna festskrift hyllas han av vänner och kollegor. Boken innehåller ett åttiotal bidrag skrivna av närmare 100 författare från 15 länder, och behandlar ett brett spektrum av aktie- och aktiemarknadsrelaterade frågor.Redaktionskommitté;Ronald J. Gilson, Mats Isaksson, Erik Lidman Johan Munck, Erik SjömanInnehåll; Lars Afrell - Kontohavare, kanske aktieägare Manne Airaksinen - Is a shareholder an owner of a limited liability company? Paul Krüger Andersen - Om selskabskapital og iværksættere – Det danske eksperiment med iværksætterselskaber André Andersson - Participating debentures – gengångare från historien eller moderna och flexibla investeringsinstrument? Sten Andersson - Så ska aktiebolag kunna röra sig över EU:s inre gränser – en orientering om det senaste EU-direktivet och dess bakgrund Jens Andreasson - En rättslig kartläggning av den svenska företagsobligationsmarknaden Niklas Arvidsson & Per Samuelsson - Ett och annat om vinstsyftet, generalklausulen, företagsvärdering och likhetsprincipen Ulf Aspenberg - Självreglering i praktiken: Utövad av Aktiemarknadsnämnden Marco Becht - Loyalty Shares with Tenure Voting: The New Dual Class? Andri Fannar Bergþorsson - Can Real Transactions Constitute Market Manipulation? Jan-Mikael Bexhed - Svensk förvaltningsprocess och rätten till rättvis rättegång Marcello Bianchi - The inconclusive efforts for harmonizing the discipline of related party transactions in Europe: my own story Hanne Søndergaard Birkmose & Karsten Engsig Sørensen - D&O insurances and their implications for Danish company law Ragnar Boman - Juridik och empiri, eller, Behöver man veta vem som äger företagen? Tore Bråthen - The Myth of Shareholder Ownership – the Norwegian Legal Perspective Dan Brännström - En ny revision i det allmännas tjänst Urban Båvestam - Minoritetsaktieägares anspråk på ersättning i tvångsinlösenförfaranden Serdar Çelik and Gül Demirta - Corporate Bond Investors and the Reliance on Credit Ratings Blanaid Clarke - Senior Executive Accountability in the Financial Services Sector – An Irish Case Study Charlie Crawshay & John Dovey - The application of the Takeover Code in the United Kingdom to material adverse change conditions Johan Danelius - Aktieägande och aktieinnehav som förutsättningar för tvångsinlösen Paul Davies - From Free Will to Duties of Vigilance: Corporate Liability for Wrongdoing Adriana de la Cruz, Alejandra Medina & Yun Tang - Institutional ownership in today’s equity markets Carmine Di Noia - How loyal to corporate governance are loyalty shares? Food for thought from the Italian experience Rolf Dotevall - Något om ett aktiebolags onda tro Rolf Eidem - Aktieägande bland de anställda - inte bara en fråga om pengar! Thomas Erhag - Dags att ta socialavgiftsflykt på allvar? - om regleringskonkurrens och personrörlighet i internationella företag Guido Ferrarini & Shanshan Zhu - Is there a role for benefit corporations in the new sustainable governance framework? Ronald J. Gilson - Corporate Governance versus Real Governance Jesper Lau Hansen - The Mandatory Bid Rule: Still Unnecessary, Unjustifiable and Inefficient After All These Years Mikael Hansson - Självreglering och självklarheter Søren Friis Hansen - Abuse of companies in EU Law - from a Nordic Perspective Jakob Heidbrink - Svenska kyrkan som offentligrättslig korporation Magnus Henrekson - Ägarbeskattningen och börsföretagens kontrollägande: Från stiftelseägande till kontrollägande via direktägda holdingbolag Johnny Herre - Något om rättegångskostnader i tvångsinlösenförfaranden Bo Hjalmarsson - Stiftelser – ett verksamhetsområde i utveckling? Eva Hägg, Patrik Marcelius & Emil Boström - Budgivare, närstående eller finansiär? En rättslig diagnos av en grumlig självbild Elif Härkönen - Institutional Investors and Sustainability-Related Stewardship Responsibilities Mats Isaksson - Bolagsstyrning – en samhällsekonomisk reflektion Svante Johansson - Aktiekapitalets vara eller inte vara Ville Kajala - Takeover Rules at the Intersection of Company Law and Securities Law Hideki Kanda - Recent Developments in Corporate Governance in Japan Masato Kanda - Revision of the corporate governance code in Japan Arne Karlsson - Ett bolagsstyrningens universalgeni Jan Kleineman - Floodgateargumentet – rättskällekampen mellan Aktiebolagskommittén och lagförarbetena Björn Kristiansson - Leo-lagen, Koden och incitamentsprogrammen Per Lekvall - On Company Purpose, Directors’ Duties and Corporate Sustainability Erik Lidman, Lars Hörngren & Gustaf Sjöberg - The purpose of the corporation: a contractarian perspective Stefan Lindskog - Något om tolkning och jämkning av bolagsordningar och andra associationskonstitutioner Magnus Lindstedt - Poison pills och andra amerikanska åtgärder till försvar mot offentliga uppköpserbjudanden och kontrollägarskiften från ett svenskt perspektiv Marianne Lundius - Något om förfarandet i Aktiemarknadsnämnden Annika Lundius - Bundna aktier ett minne blott? Dick Lundqvist - Några frågor avseende budgivarens ansvar för finansieringen av ett offentligt erbjudande på den svenska aktiemarknaden Wilhelm Lüning - Två smala frågor rörande bolagsstämma i aktiebolag Jonathan R. Macey - Securities regulation and class warfare Claes Martinson - Aktiefordringsägare och aktionärer – terminologiska verktyg i det juridiska tänkandet? Colin Mayer - The Governance of Corporate Purpose Lars Milberg - Bolagsstyrning ur ett minoritetsägarperspektiv - några nedslag i verkligheten Göran Millqvist - Aktier utan aktiebrev – en blind fläck i bolagsrätten? Johan Munck - Några kvarstående problem i mål angående inlösen av minoritetsaktier Erik Nerep - Något om aktieägartillskottet - en främmande fågel i aktiebolagsrätten Mette Neville - Corporate Governance and Strategic Change in SMEs in a Digital Age – the Board as a Digital Catalyst? Alessio Pacces - The Promise of EU Securities Regulation for a Sustainable Corporate Governance John Plender - Alignment of managers’ and shareholders’ interests – a quixotic and value destroying aspiration Carl-Johan Pousette - Något om artikel 19 i marknadsmissbruks- förordningen ur ett svenskt perspektiv Wolf-Georg Ringe - ESG investor engagement and Coalition-Building Ulrich Seibert - Covid-19 and the Virtual AGM Matti Sillanpää - Poison pill or not – When an admissible mandatory bid rule in the Articles of Association becomes an illegitimate poison pill and is therefore null and void Erik Sjöman - Aktiemarknadsnämnden som lagtolkare Elias Skog & Karin Ydén - Självregleringens roll i ett förändrat regelklimat Daniel Stattin - Aktiemarknadsnämndens bidrag till aktiemarknadsrättens utveckling Bo Svensson - Utdelning i aktiebolag under likvidation Carl Svernlöv - Uttag ur aktiebolag som förbjudet lån Christoph Teichmann - The Before and After Princple: Employee Participation in the European Company (SE) Steen Thomsen - Is WACC out of Whack? Capital Costs and Short-Termism Sven Unger - Börsbolagets bolagsstämma: förr, nu - och sedan? Martin Winner - Does the European Union have a mandatory bid rule? Jaap Winter - Sustainable Corporate Governance and the Takeover Bids Directive Ola Åhman - En avhandling om likabehandling av målsbolags- aktieägare vid offentliga uppköpserbjudanden Jessica Östberg - Om konkurrensförbudet för styrelseledamöter


  • Ingen information om denna produkt för närvarande.

Festskrift till Rolf Skog
Produktnummer: BI_9789139025245

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK