{:id=>6, :name=>"Sayve.se", :url=>"https://sayve.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Villkor för medlemskap

Villkor för medlemskap

Sayve ApS (Sayve.se) CVR-nummer: 39803275 Theilgaards Torv 1A 4600 Køge [email protected] +46 40 645 35 08 Inrättad: 2017

Godkännande av villkoren för medlemskap

När du godkänner de tillämpliga villkoren för medlemskap på Sayve.se, du samtycker till att Sayve.se får dra av det angivna beloppet med jämna mellanrum till dess att du väljer att avsluta ditt medlemskap. Du får en orderbekräftelse via e-post när du gör ditt första köp. som innehåller information om din prenumeration. Efterföljande kvitton kommer att vara tillgänglig när du är inloggad på Sayve.se på "kundcenter" under punkt "kvitton". Om betalningen av medlemskapet inte sker senast förfallna, på grund av att NETS, banken, betalningsleverantören eller NETS, banken, betalningsleverantören eller av andra skäl, kommer man att försöka driva in saldot i efterhand tills den beloppet betalas ut, dvs. de månader du har varit medlem.

Uppsägning av medlemskap

Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst. Det finns ingen förpliktelse efter den första månad. För att säga upp ditt medlemskap, vänligen logga in på vår "kundcenter" eller kontakta vår kundtjänst via e-post eller telefon. Sayve.se accepterar inte avbokningar från tredje part eller tjänster. Om du vägrar att ta emot beställda varor, eller inte hämtar dina varor innan den till Sayve.se, kommer detta inte att likställas med en uppsägning av medlemskap. Om du har sagt upp ditt medlemskap och det har löpt ut och du återigen gör en beställning på Sayve.se, kommer du omedelbart efter beställningen att vara för en månads medlemskap. Om du säger upp ditt medlemskap kommer du att har du fortfarande tillgång till ditt medlemskap under den återstående tiden. Efter en Om medlemskapet sägs upp kommer inga ytterligare avgifter att debiteras ditt konto, om du inte väljer att återaktivera ditt medlemskap.

Ansvar och skadeståndsskyldighet

Från det ögonblick du beställer den första produkten till medlemspriset och därmed medlemskap hos Sayve.se är du som kortinnehavare skyldig att att betala hela beloppet varje månad tills medlemskapet avslutas.

Rätt till ångerrätt

Ditt köp av medlemskap omfattas av den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar, som löper från och med den tidpunkt då du skapar ditt medlemskap. Eftersom du har ett abonnemangsavtal, gäller ångerrätten endast följande när avtalet ingås och inte vid tidpunkten för den löpande betalningen. Om du du vill utöva din ångerrätt, måste du returnera varorna du har köpt till medlemskapspriset inom 14 dagar efter det att du skapades. Läs mer om att avbryta ditt köp i våra villkor.

Rättvis användning

Sayve.se förbehåller sig rätten att stänga tillgången till medlemskapet. och annullera alla öppna order som strider mot den tillämpliga villkoren för medlemskap, om det finns anledning att tro att medlemskapet missbrukas eller på annat sätt strider mot rättvis användning. A medlemskap kan stängas på grund av "orättvis användning". Det anses betraktas som "orättvis användning" om en medlem försöker kringgå det maximala inköpet. göra flera beställningar av samma produkt inom 7 på varandra följande dagar. Det är får endast beställa produkter för personlig konsumtion eller hushållskonsumtion. göra mer än 4 beställningar inom en månad. kalendermånad.

Villkoren uppdaterades senast den 01-11-2023